• Zakres usług

    logo transparent

  • ww
    Prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo spadkowe,
    prawo spółdzielcze, prawo pracy, prawo karne.

Zakres usług
 

Prawo cywilne

przygotowanie umów, windykacja i egzekucja należności, sporządzanie pozwów cywilnych i pism procesowych, mediacja i negocjacje, ochrona praw

 

Prawo rodzinne

procesy rozwodowe, stwierdzenie separacji, roszczenia alimentacyjne, sprawy z zakresu stosunków majątkowych pomiędzy członkami rodziny

 

Prawo spadkowe

wykonywanie zapisów, poleceń i rozporządzeń testamentowych, obsługa postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, działy majątkowe spadku.

 

Prawo spółdzielcze

statuty, regulaminy, projekty uchwał, wnioski o eksmisję, o zapłatę, sprawy pracownicze, rozliczenia inwestycji budowlanych

 

Prawo pracy

audyty wewnętrzne firm w zakresie prawidłowości stosowania prawa pracy i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, obrona pracownika, pracodawcy

 

Prawo karne

reprezentowanie osób pokrzywdzonych w wyniku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, obrona osób obwinionych o popełnienie wykroczenia

COPYRIGHT © 2020 SPITCOM